ผู้บริหาร

นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวความเคลื่อนไหว