นิเทศธำรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 10 มกราคม 2563

การพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์วันที่ 13 มกราคม 2563

บรรยายพิเศษ GURU มิติ ศน. 2020 และ Supervisor ในบทบาท Active Rescue หน่วยพัฒนาที่ 5 จังหวัดอุดรธานี

การปรับปรุงโครงสร้างศึกษานิเทศก์และตรวจสอบภายใน

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 11 มกราคม 2563

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 14 มกราคม 2563

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 12 มกราคม 2563

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 15 มกราคม 2563